KŐSZEGI LAJOS: NE LÉGY TÁVOL

(Részletek az esszétöredékekből) Európa A tintafoltos atlasz értelmetlen kifestőkönyv, amelynek oldalait – milliárd ember felett – örökösen kiszíneztek a Nagy Kifestők. Kétezer éve itt ebben a kisebbrendűségeket kínosan leplezni igyekvő kifestőkönyvben. Európa sorsa szomorú. Történetében nincs egy nap, amikor összetartozott volna. A történet összetört, széttépett, szétszabdalt teste. Csatamező és tömegsír, érdekek és függőségek fosztogatta bölcsőtáj. …

Smikál György versei

ADVENTI SZONETT   Borzas kéz fésülte át a kertet. Titkon, egyik éjjel, hallgatag. Reggelre már minden zúzmarás lett. Dértől szikrás, ólmos, mint a fagy. Szürke volt az ég mint galamb tolla. Vattaként terült a táj fölé. Nem volt Napja, sem megsápadt Holdja. Fosztottan zihált  ház mögé. Jégkristályok hosszú útra keltek. Hulltak alá mint megannyi pont. …

KARÁCSONYI ÁLDÁS

KARÁCSONY   Ha épp kisded a kortalan Isten, mindegy! Szelíd jel a karácsony, vond oda szived. Öröktől fogva születik, akit várunk. Nem szűk négy hét ez az advent. S szinte ráunt az ember az élethossznyi tört reményre… S e sok szürkeségbe a fény hogy beférne… Hát űzzük a torpanást, bút, remény-hiányt. S hagyjuk, hogy átjárjon …

Jelen szám szerzői

Székely Dezső (1936, Bükkaranyos) költő. A kortárs költészet kiemelkedő képviselője. Legutóbbi kötete: Ahol a tücsök éjszakázik Szőcs Zoltán (1951, Nagybánhegyes) író, költő, esszéista, irodalomtörténész. A Havi Magyar Fórum szerkesztője 1993-tól 2011-ig. Legutóbbi kötete: Képaláírások, 2016 Smikál György (1961, Budapest) költő, közgazdász, szoftverfejlesztő. Első kötete: Irgalmad útjain, 2016 Dóczi Székely Gábor (1961, Budapest) költő, kántor, jogász. Jelenleg jogtanácsosként …

Lectori salutem

Új folyóirat a világhálón? A kísérletek és megvalósulások közé egy újabb próbálkozás? Nem. Nem kísérlet, nem próbálkozás és nem is maga a megvalósultság. Kezdet. Az örök emberi jelenség: újra és újra valaminek a megkezdése. Mely persze legtöbbször folytatás csupán. S a folytatás akár több, mint a nyers kezdet. Emberléptékűbb. Egyszerűen művek olvashatóvá, láthatóvá tétele. Műveké, …

Székely Dezső versei

SZÉKELY DEZSŐ VERSEI ELÉ  Székely Dezső, aki – a régi barátnak, Szőcs Zoltánnak  laudációját megismételve: „korunk legjelentősebb lírikusa, hiszen a legszebb verseket írja” – a test megfogyott erejével, de a lélek töretlen szárnyalása által – kész volt arra, hogy hívásunkra verseivel megtisztelje induló lapunkat. E tény igazi öröm számunkra és ehelyütt is kifejezzük hálánkat bizalmáért, egyúttal …

Szőcs Zoltán írásai

SZŐCS ZOLTÁN ÍRÁSAI ELÉ  Szőcs Zoltán napjaink meghatározó, páratlan esszéistája. Az igazi alkotó nem a közönségnek ír, hanem mindenek előtt a Teremtőnek. Szőcs Zoltán nap mint nap rója a betűket és ujja alatt az igazi értelmiségi által félre nem tehető művek születnek, melyek a követendő irányt jelzik. Amint jó fél évszázada hívatottak erre Hamvas Béla …

Smikál György versei

TEMPLOM, KAPU, KÖVEK Eleven múlt lüktet a kőben, hűs boltozatban szent pillanat, mikor alatta elmenőben áldást oszt egy kéz és rád mutat. Imák hangja suttog a kőben ősrégi, misztikus titkokat. Csuhás zarándok suhan éppen, ősprocesszióból itt maradt. Rád figyel, tömjénfelhőben szól gótívekbe bújt zsoltárhangon, mesél egykor volt századokról. Megszólít, ha belépsz, a templom. Élő kőben …

A déli kapu

A románkori templomok déli homlokzatán látható egy különös kapu. Többnyire díszes, ékes, pompázatos építészeti elemekből áll és ez a sajátságos porta nemcsak a déli homlokzatnak, de magának az egész templomnak is az egyik legszebb, ha nem legszebb részét alkotja. Kialakításának, a díszítőelemek kiképzésének, elhelyezésének, az ékesség fokának persze számos változata létezik a nemesen egyszerűtől a …

Dóczi Székely Gábor versei

DÉLI KAPU Keletről napfürösztve áll a szentély. A toronynak nyugatról majd búcsút int, De délről a kitárt kapun át benn él Hajóban a fény, sugárzó naprubint. Vonzásod hatalmában földi személy, Kit a szépség, ha átlépett, megsuhint. A lelkeken végigborzong a szent kéj, S e Házban viseled csak el a bút s kínt. A föltámadásnak kapuja …