PROKOPP MÁRIA: RENESZÁNSZ STUDIOLÓK EURÓPÁBAN

Prokopp Mária:   Reneszánsz Studiolók Európában Beszámoló az Esztergomi Vármúzeumban május 9-10-én megrendezett Nemzetközi Konferenciáról.     június 20-án ünnepélyesen megnyílt Esztergomban a Vitéz János esztergomi érsek, Mátyás király fő- és titkos kancellárja szervezésében létrejött a Mátyás-kori magyar egyetem Academia Istropolitana néven[1]. A négy-fakultásos, pápai jóváhagyással rendelkező, bolognai jogú egyetem professzorai Európa legjelesebb szakemberei voltak. …

MISZLAI GYULA: ARIUS, ARIÁNIZMUS, CREDO

ARIUS, ARIÁNIZMUS, CREDO      1.   Arius (görögösen Areiosz) Líbiában született, i.  sz. 260 körül. Alexandriában lesz papnövendék. Kortársai közül kitűnik klasszikus műveltségével, aszketikus életével, hamarosan a helyi közösségben Krisztus Isten Fiúságát megkérdőjelező heretikus gondolataival. Ortodox keresztény visszaemlékezők nem hízelgő véleménye szerint főként nőkövetői voltak, legnagyobb ellenfele, Athanáz lágy, asszonyos léleknek tartja, ezt mi …

SZŐCS ZOLTÁN: RADIKÁLIS ÁTÉRTÉKELŐDÉS

RADIKÁLIS ÁTÉRTÉKELŐDÉS     Az átértékelődés végbement, érzem. Nem rég történhetett, de hogy pontosan mikor, nem tudom. Miként irányultságát sem, hogy felértékelődés vagy leértékelődés volt-e, nem eldönthető. Úgy tűnik bemérhetetlen, csak az átértékelődés tényének furcsa bizonytalanságát érzékelem. De valójában az esemény alanya sem világos számomra: én értékelődtem át vagy körülöttem a világ? Csupa amorf bizonytalanság, …

GRENCZER ATTILA ÍRÁSA

HÁLÓZATBA KÖTVE Mottó:   „Küldözzük a szem csüggedt sugarát, / S köztünk a roppant, jeges űr lakik!”   Tudvalevő, az ember társas lény. Igényli, hogy tartozzon valahová. Így volt ez hajdanán is. Számtalan szempont szerint szerveződtek a kisebb-nagyobb közösségek, ám abban azonosak voltak: tagjaik között személyes kapcsolat volt. Imigyen teltek el ezredévek. Nagyot fordult azóta az időnek …

SZŐCS ZOLTÁN: A KETTŐS OSZTATÚSÁG KERESZTJE

A KETTŐS OSZTATÚSÁG KERESZTJE      Az emberi lét ontológiájának, milyenségének, lényegének, drámájának  és sorsának legmeghatározóbb eleme az a kettős osztatúság – test és lélek -, amelynek szoros szimbiózisa nélkül nincs ember, de amely örök és feloldhatatlan opponenciával áll szemben egymással. A test múlandó, a lélek örökéletű, az anyagelvűség ateizmust feltételez, a szakralitás Istent. Sok …

KŐSZEGI LAJOS TANULMÁNYA

HAMVASRÓL HÁROMSZOR     Az inotai raktáros   AZ ÉDEN ARCA. A világban minden hely valamikor az Éden egyik arca volt, és évezredeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ember ki tudja mondani egy hely nevét, azt az egyetlen szót, ami nem más, csupán önmaga, amely az ember hódolata a hely géniusza előtt. A lepusztult és konok …

MISZLAI GYULA BÖLCSELETI TRAKTÁTUSA

  A SZOLIPSZIZMUS KÍSÉRTETE   „S már azt hiszem: nincsen rajtam kívül semmi. de hogyha van is, Isten tudja, hogy’ van? Vak dióként dióba zártan lenni […] Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm. […] Én maradok: magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj én vagyok az ómega s az alfa.”  Babits …

A SZÓ ÚTJA ARANY JÁNOSTÓL NAPJAINKIG 2017.

    A SZÓ ÚTJA ARANY JÁNOSTÓL NAPJAINKIG    A 45. Tokaji Írótáborról          Mikor első alkalommal Tokajban jártam, egy barátom felhívta a figyelmem; ki ne hagyjam a Bodrog, Tisza összefolyásánál látható naplementét. Az ideutazónak már messziről feltűnnek a kékellő hegyek, szőlővel telepített dombok. A városka kanyargós főutcáján sétálva az egykori jólétről tanúskodó kereskedőházakat, hegylábnál …

SZŐCS ZOLTÁN ESSZÉJE

ÖRÖKZÖLDEK-E CSURKA DARABJAI?     Már az elején kijelentem: fogalmam sincs, tőlem ugyanúgy lehetnek örökzöldek is és hervadóak is. Valójában sosem voltam színházi ember, a teátrumot nem szeretem, nem az én műfajom. Ritkán járok színházba, csak olyankor, ha valami okból muszáj. Mégis, függetlenül attól, hogy nem vagyok kompetens színházi ügyekben véleményt mondani, hirtelen beleütköztem egy …

RAINER PÉTER, A SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZ KONFERENCIA MEGNYITÓJA

HA NEM TESZÜNK, ELVESZÜNK! A tét: Magyarország megmaradása és a magyarság megmentése Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim, Kollégáim! Szeretettel üdvözlök Mindenkit! Szeretném röviden elmondani, összefoglalni miről is van, lenne szó már jó ideje kis hazánkban. Elsősorban nem a régi, újabb és legújabbkori emlékeink, értékeink szépségéről, bemutatásáról, hanem a megmentésükről, megőrzésükről, továbbhagyományozásukról kívánok röviden szólni. …

SZŐCS ZOLTÁN: PROBLÉMÁK A SZERETET KÖRÜL

  PROBLÉMÁK A SZERETET KÖRÜL Jób panasza máig sajog   Első megközelítés   A keresztény hitvilág két tartó oszlopa közül az egyik a szeretet. (A másik az áldozat). Mégis, azt tapasztalom, hogy a legkonzekvensebb hívők sem mindig tudnak mit kezdeni azzal a feltétel nélküli, mindenkire kiterjedő, viszonzást nem váró, önzetlen szeretettel, ami Istenből árad világunk …

SZENT LÁSZLÓ ALAKJA A JUNGI PSZICHOLÓGIA TÜKRÉBEN

SZENT LÁSZLÓ ALAKJA A JUNGI PSZICHOLÓGIA TÜKRÉBEN   Érezzük azt mindahányan, akik itt vagyunk, hogy nagyon forr a vén világ, emelgeti a fedőjét, gőzzé válik, ami emberemlékezet óta víz volt, hogy aztán elpárologjon szemünk elől. Az Európai Unióban folyó nagy globalista kötélhúzások, amelyek az egység Európája és a nemzetek Európája között folyik életre-halálra, akaratlanul is …

RECENZIÓ: SZŐCS ZOLTÁN, BÖLCS AGÓN FELJEGYZÉSEI

SZŐCS ZOLTÁN, BÖLCS AGÓN FELJEGYZÉSEI CÍMŰ KÖTETÉRŐL Recenzió    Idén jelent meg – szerzői kiadásban – Szőcs Zoltán tollából a Bölcs Agón feljegyzései című esszékötet. A második lapon ott az alcím: skiccek a nagy egészből. De a harmadikon újabb eligazítás következik címről, Bölcs Agón kilétéről és a könyv műfajáról. Feljegyzések, Bölcs Agóntól? Naplószerű vallomások Szőcs Zoltántól. …

SZŐCS ZOLTÁN: NIETZSCHÉRŐL

NIETZSCHÉRŐL MAI OLVASATOMBAN   Hosszú évek óta először újra olvastam Nietzsche néhány gondolatát. Bár, itt a „hosszú évek” kifejezés alkalmazása kissé finomkodónak tűnik: valójában életem azon rég szertefoszlott, fiatalos mohósággal gyűjtögető életmódja idején olvastam rendszeresen Nietzschét, amikor még szellemi mindenevőként tömtem tarisznyámba bármit, csak eredeti legyen. Ez az időszak már réges-régen mögöttem van, már nem …

KŐSZEGI LAJOS: NE LÉGY TÁVOL

(az esszétöredékekből)   Szavak Eltévedt szavak. Elhagyottak, kifosztottak, megcsúfoltak, megtépázott madársereg. Amit rátok bíznak, kelt életre és öl meg titeket. Szavak, amiket elhallgatnak, kimondanak, leírnak, olvasnak – életetek egy pillanat. Huszonnégy órán át repkedtek az országos üvöltésben és suttogásban. Megsokszorozódva hulltok egy korszak szakadékába, amely fájdalmasan ébred önmagára. A szavak. Nem hallod, és nem jönnek, …

SZŐCS ZOLTÁN ÍRÁSAI

  ADVENT SZÜLÖTTE: ADY   Az advent mint létállapot mindig is vonzotta Bölcs Agónt. Az, hogy délután négykor már sötét van, hogy az utcán a hideg szélben, a permetező esőben vagy a szállingózó hóban fázósan siető emberek egytől egyig mind igyekeznek minél előbb hazaérni, a meleg otthon biztonságába. És ha hazaér az adventi ember, szinte …

Szőcs Zoltán írásai

SZŐCS ZOLTÁN ÍRÁSAI ELÉ  Szőcs Zoltán napjaink meghatározó, páratlan esszéistája. Az igazi alkotó nem a közönségnek ír, hanem mindenek előtt a Teremtőnek. Szőcs Zoltán nap mint nap rója a betűket és ujja alatt az igazi értelmiségi által félre nem tehető művek születnek, melyek a követendő irányt jelzik. Amint jó fél évszázada hívatottak erre Hamvas Béla …

A déli kapu

A románkori templomok déli homlokzatán látható egy különös kapu. Többnyire díszes, ékes, pompázatos építészeti elemekből áll és ez a sajátságos porta nemcsak a déli homlokzatnak, de magának az egész templomnak is az egyik legszebb, ha nem legszebb részét alkotja. Kialakításának, a díszítőelemek kiképzésének, elhelyezésének, az ékesség fokának persze számos változata létezik a nemesen egyszerűtől a …