MÁRCIUSI KÖSZÖNTŐ – TARNÓCZY BALÁZSTÓL

„TAVASZ VAN, GYÖNYÖRŰ!” (József Attila)   A természet ásít még egy nagyot, nyújtózkodik, kidörzsöli szeméből a téli álmot, s meglepődve látja: süt a nap, pattannak a rügyek, zöldül a rét, hajnalban a rigók már csibész lármájukkal ébresztik Szabó Lőrincet, s fönn, a magasban az ég hatalmas glóriása a bálból távozó vendégeket búcsúztatja, s a hintók paripáinak …

AKTUÁLIS VILLANÁSOK

Micsoda hónap! Éled az élet, és tetteket szül az ébredő szabadságvágy. (MÁRCIUSI KÖSZÖNTŐ, Tarnóczy Balázstól)   “…szükségszerű … a visszhangtalanság vákuumába süllyedt  Déli Kapu nevű szellemi fórum megszűnte.”  (PARTECÉDULA HELYETT, Szőcs Zoltántól)   “…az édeslányát egy vékony újságlapra örökre újjászülő-teremtő művészi mozzanat produktuma: egy gyönyörű női fej, melyen átszúródnak-átütnek a Szabad Nép ötvenes évekbeli betűi…”(GADÁNYI …

SZŐCS ZOLTÁN: PARTECÉDULA HELYETT

  PARTECÉDULA HELYETT      Ezt a cikket azért írtam, hogy érzékeltessem, miért szükségszerű szememben a visszhangtalanság vákuumába süllyedt  Déli Kapu nevű szellemi fórum megszűnte.     A korszellem változása egyre érzékelhetőbb, egyre leplezetlenebb és nyíltabb. Hirtelen, szinte átmenet nélkül múlt el, mondhatni egyik évről a másikra omlott össze az eddig uralkodó, a végső értékelést …

GADÁNYI FESTŐI VILÁGA

GADÁNYI JENŐ FESTŐI VILÁGA    Zárt világ. Mégis a világra nyitott. A vonalak ritmusából építkező táj szelíd harmóniája. Az Anya gyermekével könnytelen, de kiapadhatatlan fájdalma, mely behegeszti a remény réseit is. A piros kalapos nő szinte rembrandti, igazi klasszikus figura föltűnése. Másutt az avantgárd (az előőrs), a realizmus, a picassói absztrakció, a cézanne-i színsűrűs látszólagos …

MISZLAI GYULA VERSEI

           PALIMPSZESZT   ALPHA, BÉTA, GAMMA  fáj nagyon DELTA, lehet mégse EPSZILON, DZÉTA  után nagysokára ÉTA, a tét kevés volt emelni THÉTA, mint megriadt kis IÓTA, KAPPA, LAMBDA-jajok feslenek szavakba, asztalfióknak készül a MŰ, könyvtárakban mennyi parveNŰ. oKSZImoront mind OMIKRON ont elég lenne PÍ, RHÓ már megunt SZIGMAgyar TAUtológia, ÜPSZILONba kell …

BAYER BÉLA VERSEI

MINDADDIG   Lelkem elvész. Egy fausti pillanaté ha hozzá tiltott szavakkal fordulok. Szolón történetei már a múlté, bennük az erény állandó, tudott. Lecsupaszul az egész  (ál)erénye, állandósága egy-egy pillanatnak, ha megérint az üdvösség élménye számvetése: a leáldozó napnak. A boldogság mindaddig látszat, amíg elveszíthető, nem segít alázat, hatalom, hírnév, pénz erre nem tanít, nem leckéje, …

KÉT MONDAT A DEMOKRÁCIÁRÓL

KÉT MONDAT A DEMOKRÁCIÁRÓL   Hát mi az, hogy nép, ha nincsen már népfölség, s van-e értelme annak, hogy uralom, Max Weber után kutatom, vagy csak az ember embernek farkasa most is, de ugyanaz a kurta, ki kaparja, s van-e súlya annak, hányan tudják, hogy itt színházban vannak, és bír-e jelentőséggel, hogy mit minek neveznek, ha kiesnek …

SZŐCS ZOLTÁN: AZ ÍRÓLÉT VÁLTOZÁSAI

  AZ ÍRÓLÉT VÁLTOZÁSAI   A szakmák és hivatások megbecsültsége, tekintélye, társadalmi elfogadottsága együtt változott az évszázadok történelmi széljárásával. Kiváltképp vonatkozik ez az írók világára. A dolog ott kezdődik, hogy a mai értelemben vett író csak a XVIII. századi felvilágosodás fogalomtárában jelenik meg először, mint önálló entitás. Irodalom persze, gondolatait írásban rögzítő ember korábban is …

GUTAI ISTVÁN NOVELLÁI

  Gutai István EMLÉKHARANG In memoriam Szabó István   Galág Mihály a főútról letérve erősen elhatározta, hogy nem néz oda, de amikor elsuhant a házuk előtt, mégis rápillantott a diófára – Istené a dicsőség! – fogadta köszöntését a parókián a délutáni ejtőzésben megzavart lelkipásztor. Tíz évvel lehetett idősebb Galágnál; amikor meghívta szolgálatra a gyülekezett, Galág …

TARNÓCZY BALÁZS VERSEI

VÁRAKOZÁS   Már huszonnyolc éve várom, hogy teljesüljön az álom, hogy tiszta, friss levegővel, hittel, igazabb jövővel köszönt ránk a tavasz, de újra csak szépségtapasz, hazugság, szenny, mérgező gáz, romlást szépítő hamis máz boritja el országunkat, és bénítja tudatunkat. Tavaszt hozó ajándékba, minden jobbító szándékba pusztító, mély árkokat ás ez a bűnös várakozás. 2018. január …

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: KÖLTŐ A HUSZADIK SZÁZADBAN

KÖLTŐ A HUSZADIK SZÁZADBAN   Az önimádat büszke heverőjén fekszem nyugodtan, s a paplanomra sárgán hull éji villany, nappali verőfény. Füst és kávé között henyélek, mivel a dolgom, végzetem csak annyi, hogy élek. Csak annyit érünk, amennyit magunkba, mit nékem a hazugság glóriája, a munka. Mit a csaló próféták csácsogása, nem alkuszom én semmiféle rúttal, …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

MAGYAR ÚRKOPORSÓ   A Rákóczink Kassán. Köddé vált a pompa: Borsi düledezik. Múltunk sírba vonva. Gelencén a templom. Nagybányán a festők. Bartók új világban… De mind maradt testőr. Szecesszió délen. Komor Marcell műve. Romvár vigyáz Huszton, Hogy a gonoszt űzze. Garamszentbenedek. Nekünk Úrkoporsó. Doborjánban maradt Az összes Rodostó.     ARS POETICA Ha lelki rezdüléseim …

SZŐCS ZOLTÁN: LEVÉL ARTHUR KOESTLERNEK

  Tisztelt Uram Ha nyilvánosan azt mondanám, hogy nem vagyok toleráns, az nagyjából akkora súlyú bejelentés lenne, mintha deklarálnám kannibál mivoltomat. Ma a legnagyobbnak kikiáltott bűn a tolerancia hiánya: az adócsalást, a devizacsempészést, a kábítószerezést, alkoholizmust és a klasszikus bűnözés ezernyi apró csecsebecséjét megértő mosollyal tolerálják az Európába tartó szerelvény masinisztái – ám a tolerancia …

VÁLASZ TUDOSENAK

VÁLASZ Mihai Tudosenak   Brit flotta regulázta nem rég Az argentinokat Falklandon. NATO bombázta meg Szerbiát: A népirtásért nem járt pardon. Az orosz nem hagyta véreit: Övé lett egész Donyeck s a Krím. Izrael hódít s visszahódít: Csupán fegyver kell a dzsemborin. Fegyver s hatalom. E kettő dönt. A méltányosság ismeretlen Csíkban. „E földön  sehol …

SZENTENCIÁK

HARMADPERCES KÉTSOROK DÓCZI SZÉKELY GÁBORTÓL   (41) Bár szinte mindenki az ellentettjére esküszik, mindennapjaink újra meg újra ható szabályozói: a hatalomvágy, az irigység, és a rosszakarat. (42) Az ember élete tárulkozó kirakatok és rejtőzködő fiókok laza halmaza. (43) Szeretni valakit önmagáért? Hisz többnyire ezért, azért, amazért… (44) A bábeli nyelvzavar mai anarchistái a korrekt beszéd lovagjai. …

UTÓHANG A GADÁNYI KIÁLLÍTÁSRÓL

Gadányi életműve végre a Műcsarnokban   Bevezető A Gadányi könyv (írások róla, tőle, dokumentáció, 256 oldal, 260 kép) 2015 év végére jelent meg a Gadányi életművet gondozó Gadányi Jenő Alapítvány kiadásában, MMA pályázat és 12 szponzor támogatásával. 2016-ot, Gadányi Jenő (1896–1960) festőművész születésének 120. évét, az Alapítvány Gadányi évvé nyilvánította. Több mint 40 esemény volt, …