AKTUÁLIS VILLANÁSOK

TARTALOM   “…az advent sokkal inkább alaphelyzete volt az emberiség történetének, mint a sok évezredes várakozás után őt felváltó karácsony.” (DECEMBERI KÖSZÖNTŐ,  Szőcs Zoltántól)   “Esztergom őrizte meg az eddigi ismereteink szerint egyedül a Reneszánsz Főpapi Studiolo méretét, alakját és díszítését, jóllehet csak töredékesen, de a rekonstrukcióhoz elegendően.”  (RENESZÁNSZ STUDIOLÓK EURÓPÁBAN, Prokopp Máriától)   “A …

DECEMBERI KÖSZÖNTŐ – SZŐCS ZOLTÁNTÓL

ADVENT NÉMASÁGA VERSUS KARÁCSONY CSENDJE    A karácsony csendes ünnep, az advent ezzel szemben néma. A különbség csak látszólag jelentéktelen. A csend ugyanis sohasem üresség, csupán nyugalom, diszkréció és relaxáció, miközben zsúfolásig tele van finom neszekkel, madárfüttyel, lombok susogásával, méhek döngésével, netán hópelyhek zizegésével és egyéb ígéreteket hordozó rejtett perspektívákkal, vagyis: élettel.  Áprily Lajos csodálatos erővel ragadta …

PROKOPP MÁRIA: RENESZÁNSZ STUDIOLÓK EURÓPÁBAN

Prokopp Mária:   Reneszánsz Studiolók Európában Beszámoló az Esztergomi Vármúzeumban május 9-10-én megrendezett Nemzetközi Konferenciáról.     június 20-án ünnepélyesen megnyílt Esztergomban a Vitéz János esztergomi érsek, Mátyás király fő- és titkos kancellárja szervezésében létrejött a Mátyás-kori magyar egyetem Academia Istropolitana néven[1]. A négy-fakultásos, pápai jóváhagyással rendelkező, bolognai jogú egyetem professzorai Európa legjelesebb szakemberei voltak. …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

MŰVÉSZETTÖRTÉNET   Végtére is minden történetet idéz föl. Zene, szobor, kép, szöveg: a művészet egésze mesél és mesél. Mesélik a sors fátumát, a nem szűnő kínzatások fájdalmát. Hiábavalóság bugyrában a mégis-értelmet, konok virrasztását az őrzésnek. Fabulálják, a virágba-borulás kudarcos mézesmadzagát, a mosoly egyenlítőnyi ölelését, váltófutását a szeretetnek a világűrben, s szerelem vesszőfutását a szívzsúfoltságban. Kis …

MISZLAI GYULA: ARIUS, ARIÁNIZMUS, CREDO

ARIUS, ARIÁNIZMUS, CREDO      1.   Arius (görögösen Areiosz) Líbiában született, i.  sz. 260 körül. Alexandriában lesz papnövendék. Kortársai közül kitűnik klasszikus műveltségével, aszketikus életével, hamarosan a helyi közösségben Krisztus Isten Fiúságát megkérdőjelező heretikus gondolataival. Ortodox keresztény visszaemlékezők nem hízelgő véleménye szerint főként nőkövetői voltak, legnagyobb ellenfele, Athanáz lágy, asszonyos léleknek tartja, ezt mi …

IDÉZZÜK FÖL – JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ

KARÁCSONY FELÉ   Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. …És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt …

TARNÓCZY BALÁZS VERSEI

ELTÉVEDTÜNK   Ebben a vak sötétségben hitünket, magunkat vesztve, telve földi kínnal, bajjal, ritkán nézünk a keresztre. Karácsonykor az ajándék, ami mindent átitat hová lett a nemes szándék, s az ünnepi áhítat? a királyok, a pásztorok, mind a csillagfényt keressük botladozva, tétován jászolodat, hogy elérjük ezen a szent éjszakán. Jóra, szeretetre vágyva, ünnepelni készen, jöjj …

BAYER BÉLA VERSEI

ADVENT   Holt hattyúk lelke pilinkéz, acsarog Heródes haragja, a zúzos tekintet égre néz, foszladoz a menny pamatja. Fenyő pikákról dér penész Pereg a posztomusz avarra, hitünk jászolán hó miséz, sebeinket betakarja.     KARÁCSONY KÉSZÜL   Betoppant. Itt a december. Zúzmara ül a fákra. Dacos barázda emlékezik a kalászloboncú nyárra. Szotyog a hó. Alkonyul. …

SZŐCS ZOLTÁN: RADIKÁLIS ÁTÉRTÉKELŐDÉS

RADIKÁLIS ÁTÉRTÉKELŐDÉS     Az átértékelődés végbement, érzem. Nem rég történhetett, de hogy pontosan mikor, nem tudom. Miként irányultságát sem, hogy felértékelődés vagy leértékelődés volt-e, nem eldönthető. Úgy tűnik bemérhetetlen, csak az átértékelődés tényének furcsa bizonytalanságát érzékelem. De valójában az esemény alanya sem világos számomra: én értékelődtem át vagy körülöttem a világ? Csupa amorf bizonytalanság, …

GRENCZER ATTILA ÍRÁSA

HÁLÓZATBA KÖTVE Mottó:   „Küldözzük a szem csüggedt sugarát, / S köztünk a roppant, jeges űr lakik!”   Tudvalevő, az ember társas lény. Igényli, hogy tartozzon valahová. Így volt ez hajdanán is. Számtalan szempont szerint szerveződtek a kisebb-nagyobb közösségek, ám abban azonosak voltak: tagjaik között személyes kapcsolat volt. Imigyen teltek el ezredévek. Nagyot fordult azóta az időnek …

MISZLAI GYULA VERSE

                   PLAFON A CSILLAGOK ALATT     Hogy nő a repedés a falon                     Mi lett volna címere éke mész rakódik le a  szívbe                       elkerülte a vak szeretet fogy a fény az áfonyaízben                    nem lelte mit úgy keresett …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR: CZÓBEL MINKA – GLOSSZAFÜZÉR

CZÓBEL MINKA   Költő voltál, széllel zengő tiszafa. Homokdombról átszüremlő visszhang. A líra szíve érdekelt, nem szava. Testedre került csak, lelkeden nincs hant. Szerény hajlékod, mely mégis csak pompás, És gondos  fagyűjteményed legjava Körülvett, s távol húzódott a romlás. Költő voltál, széllel zengő tiszafa. Hiába szárnyaltak szavaid föl…hess, Még ma sem díszlik az az anarcsi rang! Az …

BAYER BÉLA NOVELLÁJA

  GYANTASZAG   Advent utolsó hetében jártunk. Készülődve karácsony ünnepére, egyre jobban vágytuk a Kisjézus eljövetelét. No meg a vidéki rokonokét is. Csak hát! Hiába minden, a lázas készülődés, ha óhatatlan szégyenben maradunk. Merthogy: egy fenyőgally nem sok, annyira sem futotta, egy egész fáról nem is szólva. Pedig, amott a kőbánya fölött, garmadával kínálták a …

MISZLAI GYULA: AFORIZMÁK

                                                      33  AFORIZMA     = Az önismeret során természetünket saját tájunkká alakítjuk át.   = Aki az éjszaka tűfokán átért, levetheti arcát, hogy egy kő meztelenségében    megnézze magát.   = Százéletű mesebeli királyfiként születünk meg, s mire         felnövünk, már csak      egy marad.   = A szeretet: önpazarlás.   = …

OLÁH KATALIN KÉPEI II.

  Oláh Katalin Csíkszentdomokoson él 13-dik éve. Csíkszeredai lakhelyét váltotta falusi környezetre. Iskoláit szülőfalujában, Csíkszenttamáson és Csíkdánfalván végezte. 1978-ban a csíkszeredai Művészeti Népiskola tanulója, Márton Árpádfestőművész tanítványa. Komolyabban 16 éve kezdett el foglakozni festészettel, 13 éve tagja a Lépések színekben és formákban művészetért alapítványnak. Több kiállítása volt a helyi Márton Áron iskolában, idén 11-dik alkalommal állított ki …

SZENTENCIÁK

HARMADPERCES KÉTSOROK DÓCZI SZÉKELY GÁBORTÓL 25) A szellem iránti fogékonyság oly ritka, mint valami kényes, nemes virág. 26) Elismerések, ráfigyelések nélkül élni: a többség sorsa. Holott téged oktattak Uram: a kiskutyáknak is jut morzsa. 27) Mindnyájunknak vannak olyan életterületei, létdimenziói, amelyekben képtelenek vagyunk vagy nem is akarunk a maga józan valóságában látni. 28) Nem csak …