AKTUÁLIS VILLANÁSOK…

“…Mária hív, búsan harangoz. /Litánia csábul a tankhoz.” (Októberi köszöntő, Dóczi Székely Gábor)   “…akkor Isten a maga „Deus ex machina” módján, bármikor bele tud nyúlni az immanencia szigorú törvényű világába…” (A kettős osztatúság keresztje, Szőcs Zoltán)   “Állunk a végesség zelótáiként, /míg kontyot bont az erdő, s hajába csillag ül.” (Bayer Béla versei)   …

OKTÓBERI KÖSZÖNTŐ

Október. Ősz. Kopárrá vedlő táj, hajnali fagyok. Litániák, forradalmak. Tán szüret?   OKTÓBERI DAL   Már nem nyílnak a virágok. Forradalmak csapja szivárog. Mária hív, búsan harangoz. Litánia csábul a tankhoz. Szűkre szorult itt a pálya. Jó harcunkat ki szalutálja? Eloldalog a zsibongás. Nincs már, ki számot adjon…summás. Litánia zúg föl este, Ha jelenésben a …

SZŐCS ZOLTÁN: A KETTŐS OSZTATÚSÁG KERESZTJE

A KETTŐS OSZTATÚSÁG KERESZTJE      Az emberi lét ontológiájának, milyenségének, lényegének, drámájának  és sorsának legmeghatározóbb eleme az a kettős osztatúság – test és lélek -, amelynek szoros szimbiózisa nélkül nincs ember, de amely örök és feloldhatatlan opponenciával áll szemben egymással. A test múlandó, a lélek örökéletű, az anyagelvűség ateizmust feltételez, a szakralitás Istent. Sok …

BAYER BÉLA VERSEI

  BIZTON   Hajunkba rozsdásul lassúdan az alkony, fogytán a fény. A lélek – Isten lehellete – testté lényegül. Állunk a menny-pokol kapujában, erőnket már-már felissza a döntés kényszere. Lőtt-torkú madárként vérzik a Nap, Hold-kést igazít az égi köszörűs. Állunk a végesség zelótáiként*, míg kontyot bont az erdő, s hajába csillag ül. A tenger felől …

KŐSZEGI LAJOS TANULMÁNYA

HAMVASRÓL HÁROMSZOR     Az inotai raktáros   AZ ÉDEN ARCA. A világban minden hely valamikor az Éden egyik arca volt, és évezredeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ember ki tudja mondani egy hely nevét, azt az egyetlen szót, ami nem más, csupán önmaga, amely az ember hódolata a hely géniusza előtt. A lepusztult és konok …

MISZLAI GYULA BÖLCSELETI TRAKTÁTUSA

  A SZOLIPSZIZMUS KÍSÉRTETE   „S már azt hiszem: nincsen rajtam kívül semmi. de hogyha van is, Isten tudja, hogy’ van? Vak dióként dióba zártan lenni […] Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm. […] Én maradok: magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj én vagyok az ómega s az alfa.”  Babits …

OLÁH KATALIN KÉPEI

A MŰVÉSZNŐ FÉNYKÉPE   Oláh Katalin Csíkszentdomokoson él 13-dik éve. Csíkszeredai lakhelyét váltotta falusi környezetre. Iskoláit szülőfalujában, Csíkszenttamáson és Csíkdánfalván végezte. 1978-ban a csíkszeredai Művészeti Népiskola tanulója, Márton Árpád festőművész tanítványa. Komolyabban 16 éve kezdett el foglakozni festészettel, 13 éve tagja a Lépések színekben és formákban művészetért alapítványnak. Több kiállítása volt a helyi Márton Áron …

TARNÓCZY BALÁZS VERSEI

  2009. OKTÓBER 23. …„ja, valami forradalom, Petőfiék, ha jól tudom.” * * * Ötvenhárom év, s itt tartunk, üres agyunk, lelkünk, markunk, ennyit tud az emlékezet, mi lesz veled, magyar nemzet? Mert csak azt a népet lehet, azt lehet elveszejteni, amelyik így megtanulta önmagát elfelejteni. Ők, akik a nemzet sarját tönkreteszik – ezt akarják, …

IDÉZZÜK FÖL…BABITS MIHÁLY: MÁJUS HUSZONHÁROM RÁKOSPALOTÁN

MÁJUS HUSZONHÁROM RÁKOSPALOTÁN   Pest utcái között rohanó nép, puskalövések, rendőr, tört üvegek, népszava forradalom. Én egyedül tehetetlenül itt számlálom a percet nincs hír, nincs ujság, villanyosom megakadt. Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak, nem bőgnek tehenek, még a malac se visít. Nádas eresznek alatta topázszemü tengericső csügg. Hószinü fal, kék …

FEDERICO GARCIA LORCA: AFORIZMÁK

Az ihlethez való visszatérés puszta ösztön és a költő egyedüli mozgatóereje. A logikus költészet számomra elviselhetetlen. Minél kevesebb dolgot tartasz fontosnak az életben, annál közelebb kerülsz a valóban fontos dolgokhoz. Amíg élünk, szenvedünk. A színház a sírás és a nevetés iskolája. A színház egy szabad színpad, ahol minden ember bölcs, vagy őrült erkölcsi tanokat mutat …

GUTAI ISTVÁN ÍRÁSA

„… CSAK PARASZT NE!” (Nagy Zoltán Szekszárd, 1952.) (Részlet a Kocsikerék a nyakcsigolyánál című készülő szociográfiából)   Apai, anyai ágon is – már nagyon régóta – szekszárdi a családunk. Pontosan nem tudom, őseim mekkora földön gazdálkodtak. Akkoriban inkább holdban számoltak, úgy nagyjából 5-6 hektár lehetett. A téesz-szervezéskor jött három-négy ember, közülük egy vagy kettő elmondta …

A SZÓ ÚTJA ARANY JÁNOSTÓL NAPJAINKIG 2017.

    A SZÓ ÚTJA ARANY JÁNOSTÓL NAPJAINKIG    A 45. Tokaji Írótáborról          Mikor első alkalommal Tokajban jártam, egy barátom felhívta a figyelmem; ki ne hagyjam a Bodrog, Tisza összefolyásánál látható naplementét. Az ideutazónak már messziről feltűnnek a kékellő hegyek, szőlővel telepített dombok. A városka kanyargós főutcáján sétálva az egykori jólétről tanúskodó kereskedőházakat, hegylábnál …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

 SZAVAK CSŐSZEI   Ma is a szavak csőszei a legnagyobb képmutatók! Nem mondhattad: mozog a föld. S nem mondhatod: lassan megáll. Tolerancia-bajnokok szúrják ki szemedből a szálkát, miközben ápolják otthon, magukéban a gerendát. Képet mutat a képviselő. A placcokon nyájas mosolyt ölt magára, voksodért, de rejtekben virít fehér foga. Egy elvétett szó, s a cézárok …

SMIKÁL GYÖRGY VERSE

ÉPPEN ILYEN ŐSZ Holdkaréj karcolja homlokom. Az ég mint gyűrött arc tekint le rám. Bőrömre ráfagy átázott ruhám. Szénsötét szitál a lombokon. Metsző szél kergeti varjait. Fenn felhő páratestén jégszilánk kristályszeme kutatja éjszakánk lassan hűlő lomha tárgyait. Ősz forgatja a nyár roncsait. Fosztott kertben vedlett tőke moccan. Álmodik és álma forr a mustban. Húnyt szem …

SZŐCS ZOLTÁN ESSZÉJE

ÖRÖKZÖLDEK-E CSURKA DARABJAI?     Már az elején kijelentem: fogalmam sincs, tőlem ugyanúgy lehetnek örökzöldek is és hervadóak is. Valójában sosem voltam színházi ember, a teátrumot nem szeretem, nem az én műfajom. Ritkán járok színházba, csak olyankor, ha valami okból muszáj. Mégis, függetlenül attól, hogy nem vagyok kompetens színházi ügyekben véleményt mondani, hirtelen beleütköztem egy …

SZENTENCIÁK

HARMADPERCES KÉTSOROK DÓCZI SZÉKELY GÁBORTÓL   (25) Végül is, minden kor, forradalmi kor: hisz nem lábalunk ki a létrontás bugyraiból. (26) Változatos fajunk megnyomorítottsága. Ez az az életfa, melynek mindig nő új ága. (27) A hamis lankadatlanul fölüti fejét, s féligazságokat hagy maga után, szerte szét. (28) Farsangkor már kapható a húsvéti nyúl, s szüretkor a mikulás. Legyen …

RAINER PÉTER, A SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZ KONFERENCIA MEGNYITÓJA

HA NEM TESZÜNK, ELVESZÜNK! A tét: Magyarország megmaradása és a magyarság megmentése Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim, Kollégáim! Szeretettel üdvözlök Mindenkit! Szeretném röviden elmondani, összefoglalni miről is van, lenne szó már jó ideje kis hazánkban. Elsősorban nem a régi, újabb és legújabbkori emlékeink, értékeink szépségéről, bemutatásáról, hanem a megmentésükről, megőrzésükről, továbbhagyományozásukról kívánok röviden szólni. …