2017. augusztus – JELEN SZÁM SZERZŐI

Bayer Béla (1951, Váralja ) író, költő, műfordító. Katedráját az írás keresztjére cserélve, jelenleg:”irodalmi szegény-szabad”. Dóczi Székely Gábor (1961, Budapest) költő, kántor, jogász. Jelenleg jogtanácsosként dolgozik. Legutóbbi önálló kötete: Glossza, 2015.; antológia: Fényszivárgás,  2016. Gadányi Jenő (1896, Budapest,  – 1960, Budapest) festőművész, tanár. Az Iparművészeti Egyetem egykori tanára. A XX. századi magyar festészet európai rangú …

AUGUSZTUSI KÖSZÖNTŐ

PAUSATIO   Sajátos, talán furcsa is, ami a „perc rostáján fennakad,/napjaim letűnt hordalékából”. Fakuló emlékképek, áttűnések. Napok, jeles pillanatok. Egy „megszépítő” messzeség. Testvéröcsém „érkezését” vártuk. A tény, hogy „Szent Lőrinc tüzes könnyeit” láttuk, már jónéhány napja mögöttünk maradt. Elszenderült Mária is. Az Olajfák hegyén vágott sziklasírba tették. Jézus Krisztus nem engedte át édesanyja holttestét  a …

GADÁNYI JENŐ KÉPEI

Tájkompozíció I., 1930 Dinamika, 1930 Önarckép, 1930 Ülő akt, 1935 Robbanó színek, 1940 Körtés csendélet, 1946 Vegetáció II., 1948 Félakt lepellel, 1949 Vörös csendélet, 1950 Békásmegyeri tanya, 1954 Elvont táj, 1955 Nő fekete kakassal, 1955 Anya gyermekével, 1956 Ragyogó színek, 1958 Elvont kompozíció II., 1959 Táj lovakkal gobelinterv, 1959   (A Gadányi Jenő Művészeti Műhely …

MUCSI ANDRÁS: GADÁNYI JENŐ FESTŐMŰVÉSZ ÉLETRAJZA

Mucsi András: GADÁNYI JENŐ (1896–1960) FESTŐMŰVÉSZ ÉLETRAJZA         március 27-én született Budapesten. Diákéveit az I. világháború megszakítja, katonaként megsebesül, csak gyógyulása után érettségizik, majd beiratkozik a Képzőművészeti Főiskolára. 1923-ban szerez művészi és tanári diplomát. Mestere anyai nagybátyja, Vaszary János, aki Gadányin kívül a két világháború közti magyar piktúra számos jelentős egyéniségét indította …

SZŐCS ZOLTÁN: PROBLÉMÁK A SZERETET KÖRÜL

  PROBLÉMÁK A SZERETET KÖRÜL Jób panasza máig sajog   Első megközelítés   A keresztény hitvilág két tartó oszlopa közül az egyik a szeretet. (A másik az áldozat). Mégis, azt tapasztalom, hogy a legkonzekvensebb hívők sem mindig tudnak mit kezdeni azzal a feltétel nélküli, mindenkire kiterjedő, viszonzást nem váró, önzetlen szeretettel, ami Istenből árad világunk …

VÁZLATOK GADÁNYI-KÉPEKRŐL

TALÁLKOZÁSAIM GADÁNYI JENŐVEL   1. (Fák, házak II) Fák és házak vonalakból és pöttyökből és kész a világ. De a mű ürügy. Hamis vád önthetik belőle. S zakatol… 2. (Csendélet 1942-46) Zsúfolt barokk színkavalkád, holott előörs-kéz festette… De kihagyta új ecsettje a Csöndes Létből azt az almát… 3. (Lovak vízparton) Lovak és tükörképeik: mozdulatlanul ott, a tájban. Közülük egy: dac-vigyázzban állja a …

BAYER BÉLA VERSEI

NYÁRSZONETT   Sárga kínt bomlik a reggeli fény, Borostás búzaszál árnya játszik, Kötendő kévéink bűvöletén Vibrál a lég, amint idelátszik. Fülledt csöndünk bronzharangja kondul, Pipacsok üszkén izzik fel a nap, Délibábok emlője ha csordul, Aranyat loccsan az ivócsanak. Rozsos cipót formázók a kazlak, Pihegő asszonymell a messzi domb. Zsolozsmákat mormoló a paplak. Már lomha barnán …

MINDENT MEGNEVEZŐK TÁRSASÁGA

MINDENT MEGNEVEZŐK TÁRSASÁGA (nano abszurd) „Nagy az egyetértés köztetek, akár a big bang – bongtok együtt”, – robbant be Fred*, „Ha nem menekültök féregjáratokon, elnyelnek benneteket a fekete lyukak” – apokaliptikázik John Archibald**, „Talán alagútjáratokon”, – pontosít George.*** „Mennyi határozatlan ember”, – súGott Werner**** Nielsnek**** „Na, jól kiegészítik egymást, komplett komplementerek!” „Görbül a tér s …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

SZYMBORSKA SÍRJÁNÁL Krakkó, Rakowicki temető.   A híresek nyughelye eligazító táblán. A tiéd sehol… Tiltottad talán? A kőlap megvan, epitáf’ nincs. Se fejfa, se crux… Csak hanyagul pár mihaszna kincs? Kehely, mécsesek, virág. Emitt egy hervatag muskátli. Amott lankadt csokor örökzöldből áll ki, s lankadatlan forog a napra egy művirág…  Giccses ezüst macska bámul a …

SZENT LÁSZLÓ ALAKJA A JUNGI PSZICHOLÓGIA TÜKRÉBEN

SZENT LÁSZLÓ ALAKJA A JUNGI PSZICHOLÓGIA TÜKRÉBEN   Érezzük azt mindahányan, akik itt vagyunk, hogy nagyon forr a vén világ, emelgeti a fedőjét, gőzzé válik, ami emberemlékezet óta víz volt, hogy aztán elpárologjon szemünk elől. Az Európai Unióban folyó nagy globalista kötélhúzások, amelyek az egység Európája és a nemzetek Európája között folyik életre-halálra, akaratlanul is …

TARNÓCZY BALÁZS VERSEI

HOLDSZELLEM Éjszaka a hold kicsit sápadt volt, úgy látszott, hogy ideges, talán valamit keres, imbolygó, halvány léptekkel, mint fátyol, mit most téptek el, alvó fák alatt matatott, talált egy lehullt csillagot.   ÉJKIRÁLYNŐ Titokzatos éj, mennyi szenvedély, csupa érzés, rejtély, álom, Túl az eszmélet-határon, vágyak, bűnök cinkostársa, könnyen találnak egymásra – de nagy fényességgel, zajjal …

RECENZIÓ: SZŐCS ZOLTÁN, BÖLCS AGÓN FELJEGYZÉSEI

SZŐCS ZOLTÁN, BÖLCS AGÓN FELJEGYZÉSEI CÍMŰ KÖTETÉRŐL Recenzió    Idén jelent meg – szerzői kiadásban – Szőcs Zoltán tollából a Bölcs Agón feljegyzései című esszékötet. A második lapon ott az alcím: skiccek a nagy egészből. De a harmadikon újabb eligazítás következik címről, Bölcs Agón kilétéről és a könyv műfajáról. Feljegyzések, Bölcs Agóntól? Naplószerű vallomások Szőcs Zoltántól. …

IDÉZZÜK FÖL…REMÉNYIK SÁNDOR: NE ÍTÉLJ

NE ÍTÉLJ   Istenem, add, hogy ne ítéljek – Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké, Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést Egy óriás összhangnak lássak – A dolgok olyan bonyolultak És végül mégis mindenek Elhalkulnak …

SZENTENCIÁK

HARMADPERCES KÉTSOROK DÓCZI SZÉKELY GÁBORTÓL   (17) Túlnyomó többségünk mindenfajta társadalmi berendezkedésnek cinkosa. De kevés az, ki e szennyest élethosszig mossa. (18) A gonoszságot, ha új – s olykor talán szebb – ruhába öltöztetik, valójában semmit sem tettek az emberiség vezetői. (19) Nem szűnik meg attól az árnyékod, ha szembefordulsz a fényforrással. (20) Aszerint torzul …

KISZAKÍTOTT MONDATOK

KISZAKÍTOTT MONDATOK ADYTÓL ZOLÁIG – SZŐCS ZOLTÁNTÓL (szerkesztett válogatás) Olvasmányélményeimnek sajátos, hézagos, szubjektív válogatásai ezek a mondatok. Előkelően nevezhettem volna aforizmáknak is mondatgyűjteményemet, de nem teszem, mert szerintem az aforizma jellemzően jól ismert, közkézen forgó bölcs gondolat, én viszont itt kevésbé ismert, ritkán vagy soha nem idézett mondatokat szedtem csokorba. Legtöbbjük afféle rejtőzködő aforizma, amely türelmesen …

MISZLAI GYULA VERSEI

AGÉSZILAOSZ EGY TITKA   Kleitosz vagyok, cserzővarga, Spárta külvárosából. Apám Szratónnak hívták. Egyszer megloptam Agészilaosz királyunk. Négy – öt éves fiacskájával vesszőparipán lovagolt háza kertjében. Észrevett. Rám szólt nevetve: „Fogadd meg, nem mondod el, amit láttál, amíg apa nem leszel te is.” Majd múltak az évek, megvénhedtem, a titkot, jaj a titkot, nem tudtam kifecsegni …

DÉLI KAPUK – KARCSA

Bodrogköz. Vízek, tündérek, honfoglaláskori szálláshelyek. Téglába és kőbe zártan az anyaggal korlátozhatatlan isteni jelenlét 900 éve. A karcsai templom, mint egy ritka ékszer, kívülről egységes, impozáns. A belső a helyreállítás kortárs beavatkozásának nyomát viseli, a különböző építési periódusok látszanak, de így is lenyűgöző élményt jelent a bennlévő számára. Az épület két jól elkülöníthető részből áll. …

MISZLAI GYULA NOVELLÁI

  ESTE BUDÁN            „Ilonka néni lejárt az itt tartózkodási idő, indulnia kell.” – szólt egy pöttöm angyal a kortalan asszonynak. Egyszerűbb földi halandók is tudják; a holtak három évig a Hold körül lebzselnek, emlékeznek, tisztulnak. És afféle tanfolyamon esnek át, felkészülve a következő állomásra. Az átvezetést alacsonyabb rangú angyalok, amolyan égi tisztiszolgák végzik. …