JELEN SZÁM SZERZŐI

Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919)  A XX. század egyik legjelentősebb magyar költője. Babits Mihály  (Szekszárd, 1883 – Budapest 1941)  A XX. század másik legjelentősebb magyar költője. Bayer Béla (1951, Váralja ) író, költő, műfordító. Katedráját az írás keresztjére cserélve, jelenleg:”irodalmi szegény-szabad”. Blahó József Győző (1954) grafikus.  Jelenleg asztalosként dolgozik.  Damó István (1951,  Nagyszeben ) …

MÁJUSI KÖSZÖNTŐ

ÉDES MÁJUS    „Szép május jöjj,…”, kezdődik egy rövid Mozart dal. Idős, fiatal egyként várja a tavasz e hónapját, mikor szinte túlcsordul a természet ereje, a fény frissen ül a fákon, házfalakon, csalogány ének csobog tisztítón körülöttünk. Ki ne érezné magában ilyenkor, akár rövid pillanatokra is, a természet fiatalos érettségét, áradását, a beteljesedés ígéretét? Mondanánk: …

SZERVÁTIUSZ TIBOR SZOBRAI

SZERVÁTIUSZ TIBOR SZOBRAI ELÉ A Magyar Nemzet Művésze hagyományosat és újat,  jövőbe mutatót és ősit tud fantasztikus egységbe komponálni. Alkotásai, melyek szüntelenül a szeretet nyelvén közvetítenek, akár a fájdalom megidézéséről, akár a szellem lüktetéséről, akár a béke öröméről szólnak, különös harmóniát sugároznak. Olyan harmóniát, amelyet a művészet történetét pásztázva, csak kevesek, csak a legnagyobbak tudtak …

SZŐCS ZOLTÁN: NIETZSCHÉRŐL

NIETZSCHÉRŐL MAI OLVASATOMBAN   Hosszú évek óta először újra olvastam Nietzsche néhány gondolatát. Bár, itt a „hosszú évek” kifejezés alkalmazása kissé finomkodónak tűnik: valójában életem azon rég szertefoszlott, fiatalos mohósággal gyűjtögető életmódja idején olvastam rendszeresen Nietzschét, amikor még szellemi mindenevőként tömtem tarisznyámba bármit, csak eredeti legyen. Ez az időszak már réges-régen mögöttem van, már nem …

BAYER BÉLA VERSEI

  JÓB JOGÁN   Sejtjeimben ott még a babyloni emlék. Rút testemmel fekélyek láza játszik. „Legyen áldott az Úr neve“ mégis. Áldott legyen az enyhítő hamu is, miként rongyaimnak korcán a cserépdarab. Legyen üdvöz az ő neve! S bár véreimnek lelkét vette, cihelődő átkaim lebírom. Tudom, hogy Elifáz gyanúja alaptalan, Cofár szavainak sem lehet honfoglalása. …

IN MEMORIAM BALÁZS TIBOR

Balázs Tibor Phd (Aranyosgyéres, 1958 – Esztergom, 2017;  költő, műfordító, irodalomtörténész, tanár) költővel folyóiratunk több szerzője is – sajnos immár csupán múlt időben írhatóan – személyes kapcsolatot ápolt. A magyar irodalomban megillető helyét bizonnyal életművének átfogó elemzését követően foglalhatja majd el, de hitünk szerint a halhatatlanok közé kerül… (dszg)     IN MEMORIAM BALÁZS TIBOR …

TARNÓCZY BALÁZS VERSEI

  FÉL ÉVSZÁZAD   Ötven éve, hogy elmentél, örökkévalóvá lettél, de még mindig Tőled kérdem a templomban, állva térden, hogy milyen ünnep is van ma, Jézus nagyanyja Szent Anna, mikor, kinek adjunk hálát, s ki írta a Via Málát? Mikor nyelvemen elakad a latin vers, a Te szavad mondja tovább Ovidiust s dalol „cum subit …

GUTAI ISTVÁN ÍRÁSA

(Részlet a Kocsikerék a nyakcsigolyánál című készülő szociográfiából)   DJ Bachusz (Bahusz László Szekszárd, 1954)   Azt szoktam mondani: apám sváb (Bachusz Ádám), anyám Németh (Anna). Nagyszüleim mindkét ágon földdel foglalkoztak, abból éltek. Anyai nagyapámat Németh Józsefnek, nagyanyámat Reizinger Annának hívták. Apai nagyapám neve Bachusz Ádám, nagyanyámé Csötönyi Erzsébet. Az anyai ág szekszárdi, az apai …

KISZAKÍTOTT MONDATOK

KISZAKÍTOTT MONDATOK ADYTÓL ZOLÁIG – SZŐCS ZOLTÁNTÓL (válogatás) Olvasmányélményeimnek sajátos, hézagos, szubjektív válogatásai ezek a mondatok. Előkelően nevezhettem volna aforizmáknak is mondatgyűjteményemet, de nem teszem, mert szerintem az aforizma jellemzően jól ismert, közkézen forgó bölcs gondolat, én viszont itt kevésbé ismert, ritkán vagy soha nem idézett mondatokat szedtem csokorba. Legtöbbjük afféle rejtőzködő aforizma, amely türelmesen …

MISZLAI GYULA VERSEI

      MINDIG SZÁMŰZVE „ ‘Dolphinlike’ volt” * A. Ahmatova   Ő maradt volna nyírfaerdők közepén, nézve az ég foltjait, ahogy összevarrják az éjszakák, maradt volna, szerkesztőségek, kalitkáiban, ünneplők karában, könyvlapok szárnysuhogásában, maradt volna arany liturgiákon, zsoltáros hangok hömpölygésében. Aztán 17 év idegenben, ki tudja hol országokban, ki tudja milyen városokban (talán Prága, Berlin, …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

  MI-CSODA Reményiknek, Szymborskának   Csöndes csodák és vásári csodák. Hatnak a szürke mindennapokban, S előbújnak ünnepi lakomán. Emez velünk él, amaz betoppan. Kit nyűgözött le inkább a csoda? A görög filozófust Athénban? A szamáriai nőt vagy modern Fizikust, ki rájött, mi a fénytan? Vagy azt az együgyű embert, aki Hitte, hogy a csoda bennünk …

ISMÉTLÉS ADYTÓL

HIDEG MÁJUS   Nem tudom én, hisz május volna most is, Van most is asszony, fény, illat, meleg, Elvétve tán nyit orgonavirág is, Vannak tán most is ifjú emberek, Józan eszét tán most is elhajítja Mámoros éjjel egy-egy szeladon: – De mégis, mégis, nem lángolunk, mint régen, Olyan ész nélkül, olyan szabadon… Virágos ágyon nincs …

SZENTENCIÁK

HARMADPERCES KÉTSOROK DÓCZI SZÉKELY GÁBORTÓL (9) A mai nap, mely nyögvenyelősen indult, egy újabb szomorú napként, egyszer, az igazán szomorú és nyögvenyelős napon, a boldogság napjaként dereng majd föl. (10) A talentum éltet. Az ügyesség végül öl. (11) Aki nem találja  saját történetét, nyilvánvalóan rászorul a másokéira. (12) Bizonyos társadalmi erők az  emberi  jogokat végsőkig …

HÚSVÉT MÁSIK ÜZENETE – SMIKÁL GYÖRGY KÉT VERSE

Ahhoz, hogy igazán újjongó szívvel értelmezhessük “a hét első napjának”  örökérvényű hírét és Húsvét legfőbb üzenetéből a feltámadás örömének teljességét olvashassuk ki, át kell élnünk Nagypéntek fájdalmát és Nagyszombat döbbent csendjét is. Annál elementárisabb a megváltás feletti újjongásunk, minél mélyebben át tudjuk elmélkedni Jézus értünk vállalt szenvedését, keresztáldozatának minden borzalmát. És hogy mindez nem csupán …

A KALKUTTAI

A KALKUTTAI   Te is csak egy szürrealista voltál. Pünkösd után lángolt a metanyelv. Nem csukódott álmaidra portál. S vallottad: a mustármagot növeld! Nem a forgást akartad utánozni S nem azt, kitől Istennek szállt a korál. Égig ért, min egyensúlyoztál, a foszni. Te is csak egy szürrealista voltál. Olyan nyelven szóltál, melyen nem értett A nyugati. …