JELEN SZÁM SZERZŐI

Bayer Béla (1951, Váralja ) író, költő, műfordító. Katedráját az írás keresztjére cserélve, jelenleg:”irodalmi szegény-szabad”. Berzsenyi Dániel (1776 – 1836)  a magyar klasszikus költő. Blahó József  Győző (1954) grafikus. Nagycsaládos. Jelenleg asztalosként dolgozik. Munkája mellett a képzőművészet a legkedvesebb időtöltése. Dóczi Székely Gábor (1961, Budapest) költő, kántor, jogász. Jelenleg jogtanácsosként dolgozik. Legutóbbi önálló kötete: Glossza, 2015.; …

MÁRCIUSI KÖSZÖNTŐ

NAPBAFORDULÁS, MÁRCIUSBAN   Akkor, márciusban, szembe fordultunk a Nappal, s árnyékaink mögénk kotródtak mind. Csak a fényt láttuk, az eget. Nem vártunk bénultan segedelmet, de vittük, ami kell, hogy menjen. Akkor, márciusban, fittyet hánytunk arra, ami realitás. Röptünk olyan volt, mint a sasé. Támadt egy új nemesség, a szív szerint, mely megművelt anyaföldet, embert, s …

SZÉKELY DEZSŐ VERSEI

FOHÁSZ GYERMEKHANGRA   Mikor néha félrevert harang szól, én istenem, ugye nem haragszol? A harangszó mennybe szálló ének, üzenetet visz az örök égnek s egy asszonynak, aki jó anyánk volt, térdig hóban is miértünk lángolt s ellobbant, de tőled sose kérte: hagyd még azt a lámpát kicsit égve. Ellobbanunk mi is valahányan, mert a fényben …

SZŐCS ZOLTÁN ÍRÁSAI

(részletek a szerző Bölcs Agon feljegyzései című kiadás előtt álló kötetéből)      MENEKÜLÉS AZ ÉLETBE   Jól ismert kép, száz variációban láthattuk már könyvekben, galériákban, filmekben, templomok freskóin: menekülés Egyiptomba. A Szent Család sietve, félve, hangtalanul és nyomtalanul menekül Júdeából az őket kereső katonák elől. Az aggódó József vezeti a szamarat, melynek hátán Mária …

TARNÓCZY BALÁZS VERSEI

  ARS POETICA   Ha csend honol az agyadban, s nem döntötted el magadban, hogy miért, ki ellen harcolsz, verset homokba mért karcolsz? harapásod ha fogatlan, hiába forr benned katlan, vajon ellenséged fél-e, ha kardodnak nincsen éle? és szellemed sem világol, ha fáklyája csak pislákol, nem születik meg a varázs, ha tüzed hamvadó parázs, – …

BAYER BÉLA VERSEI

ÁTLÉNYEGÜLSZ   Az elfogyó fény arcodhoz idomul, akárha szemeidhez a látvány. Kivárod míg lassúdan bealkonyul és fészkére szenderül a sármány. Csenddé hunyászkodó meglepett neszek illannak vágyott gesztusként sorra átlényegül többször is környezeted nem hederítesz mennyre, pokolra. Szőgombócot gyúrmáz gyomrodban a félsz, ha nem is vesekszik olthatatlanul, parányai sugallják még, hogy te élsz, válasszad a létezést …

MISZLAI GYULA VERSEI

    DAJKÁLJ ISTENEM,   megmásztam a hegyeidet, folyóid iszapjáig alámerültem, bejártam városaid, a bűntudat katakombáit, hogy elbitangolt jószágodként hazaérjek. Kígyómarta lábbal siettem feléd, szegényen, koszosan vágásra szánt juhod vagyok, kit áldozati füstként magadba szippanthatsz. Kések fényében fölismerlek, most rigófütty hímezte csöndterítő rajtam. Dajkálj Istenem!       A DÉLPONT KERESÉSE   Aranylétrát cipel a hátán …

KŐSZEGI LAJOS: ELEFÁNTHÁTON

március Az üres könyvesláda   Barátom, aki gyermekeinek listát állít össze azokról a könyvekről, amiket egyszer majd érdemes lesz elolvasniuk, azt kéri, hogy segítsek ebben, s írjam le, hogy mely könyvek fontosak nekem. A könyvek között is akadnak jó barátok. Nincsenek sokan. Régóta él bennem is az a gondolat, hogy az igazi könyvek, nélkülözhetetlen útitársak, …

GUTAI ISTVÁN ÍRÁSA

(Részlet a Kocsikerék a nyakcsigolyánál című készülő szociográfiából)   ÉN AZ IPART VÁLASZTOTTAM (Búzás János 1954. Szekszárd)   Apám Zomba-Szentgál pusztán, helyesebben Szentgál-szőlőhegyen született, ott élt; és Szekszárdra nősült. 1951. november 18-án volt az esküvő. (Amikor apám bejött vőnek, a nagyszüleim átadtak mindent a fiataloknak. Apám megkapta Szentgálon a részét; innen jártak ki dolgozni. Kétórai …

KISZAKÍTOTT MONDATOK

KISZAKÍTOTT MONDATOK ADYTÓL ZOLÁIG – SZŐCS ZOLTÁNTÓL (válogatás) Olvasmányélményeimnek sajátos, hézagos, szubjektív válogatásai ezek a mondatok. Előkelően nevezhettem volna aforizmáknak is mondatgyűjteményemet, de nem teszem, mert szerintem az aforizma jellemzően jól ismert, közkézen forgó bölcs gondolat, én viszont itt kevésbé ismert, ritkán vagy soha nem idézett mondatokat szedtem csokorba. Legtöbbjük afféle rejtőzködő aforizma, amely türelmesen …

KŐSZEGI LAJOS: NE LÉGY TÁVOL

(az esszétöredékekből)   Szavak Eltévedt szavak. Elhagyottak, kifosztottak, megcsúfoltak, megtépázott madársereg. Amit rátok bíznak, kelt életre és öl meg titeket. Szavak, amiket elhallgatnak, kimondanak, leírnak, olvasnak – életetek egy pillanat. Huszonnégy órán át repkedtek az országos üvöltésben és suttogásban. Megsokszorozódva hulltok egy korszak szakadékába, amely fájdalmasan ébred önmagára. A szavak. Nem hallod, és nem jönnek, …

ISMÉTLÉS, BERZSENYITŐL

AZ ÉLET DELE   Felhágsz, éltem napja, eged délpontjára, Ragyogva omlik rám fényed hév sugára. S ah, tudom! valamint felért szép delére, Szintolly gyorsan leszáll nyugovóhelyére Hanyatló pályád! Nem volt ekkorig is felhőtlen futásod, De hamar felderűlt rövid elhunyásod. Csak azért rejtezél néha fellegekben, Hogy fátyolod alól annál kedvesebben Mosolygjon orcád. Nem adtál szüntelen tüskétlen …

ISMÉTLÉS, PETŐFITŐL

  ISMÉT MAGYAR LETT A MAGYAR…   Ismét magyar lett a magyar, Mert ekkorig nem volt a, Hogy is lett volna? szolga volt, S nem magyar, aki szolga! Ismét magyar lett a magyar, Bilincsét összetörte, Mint ősszel a száraz levél, Csörögve hull a földre! Ismét magyar lett a magyar, Kardot ragad kezébe, Kardján a napsugár …

SMIKÁL GYÖRGY VERSEI

Mint a fa Türelemmel érni mint a fa, mely téli fagyban hallgatagon áll, sűrű nedveit lassan forgatva. Karmos gyökerekkel mélyen kutat, nehezen, mint kőben a fekete súly. Tavaszi viharban lombjával óvja madarak billenő fészkeit. Árnyékot terít a vándorútra, ha a nyár lángcsapjai perzselik. S mikor gyümölcseit érettre becézi a pirosló őszben, ágait lenyújtja. Meghajol mint ősz-öreg …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

SZÉKELY BÁRD   Arra kényszerítnek olykor, Hogy kitűzz valamit. Máskor kiskaput nyit a hatalom. És sunyin összezár. Majd leszakít. Áronok, Mártonok mellé Ma újra Árpádok kellenek: Meg kell találni a módot itt maradni, S csak ez számít, nem a küllemek. Bizonnyal kiverik fél szemed, Sőt: életfogytig díjaznak, Ha mohóságod a jussból kéreget. Nincs panta rhei. …