Jelen szám szerzői

Kőszegi Lajos (1956, Devecser) író, építész, szerkesztő, tanár. Jelenleg tanárként dolgozik. Miszlai Gyula (1955, Szekszárd)  költő, tanár. Jelenleg gyógypedagógiai tanárként dolgozik. Utolsó verseskötete: “Kratülosz ujja”; Littera Nova Kiadó,  2014. Székely Dezső (1936, Bükkaranyos) költő, újságíró.  Legutóbbi kötete: Amíg szól a harang; Hét krajcár, 2013. Székely Gyöngyvér (1993, Budapest) nemezműves. Az ősi anyagból a mai  korban is …

Ádventi köszöntő

  Manapság, amikor a halottak napjának keresztény ünnepét a halloween pogány kultusza kezdi háttérbe szorítani, amikor már jogi harcot kell viselni azért, hogy Európa nagyvárosainak közterein felállíthassák a betlehemi jászolt, és mikor fenyőünneppé kezd válni a karácsony – ki figyel még az ádventi szent időre? A Hamvas Béla-i értelemben vett létrontás idején, „gazdaságkorban“ (Czakó Gábor), …

SZÉKELY DEZSŐ VERSEI

HÁROM CSILLAG   Hollószárnyon leszállt az éj. Valaki a szobába lépett, intett és szólt: Gyere, figyeld a betlehemi fényességet- Három új csillag tündökölt, mutatta az ólat, a jászolt Hóba süppedt tanyák fölött korhely, izgága szél viháncolt. Ordasként vicsorgott a fagy. A gyémántfényű utat néztem s nem találtam lábnyomokat. Angyalszárny suhant át az égen. Mi történt? …

KISZAKÍTOTT MONDATOK

KISZAKÍTOTT MONDATOK ADYTÓL ZOLÁIG – SZŐCS ZOLTÁNTÓL (szerkesztett válogatás) Olvasmányélményeimnek sajátos, hézagos, szubjektív válogatásai ezek a mondatok. Előkelően nevezhettem volna aforizmáknak is mondatgyűjteményemet, de nem teszem, mert szerintem az aforizma jellemzően jól ismert, közkézen forgó bölcs gondolat, én viszont itt kevésbé ismert, ritkán vagy soha nem idézett mondatokat szedtem csokorba. Legtöbbjük afféle rejtőzködő aforizma, amely …

RAINER PÉTER: MŰEMLÉKVÉDELEM – LAPÁTON

ESZTERGOM-KOVÁCSI, ISTVÁN-KORI TEMPLOMROM   Sok értékes műemlékünket, örökségünket lapátra tesszük! Az aggódás nem elég! Emeljük fel szavunkat és tegyünk értük! Ezek kultúránk tárgyi emlékei – bizonyítékok – nem pusztítani, menteni kell őket! Professzor emerita dr. Prokopp Mária művészettörténész, dr. Horváth István régész, a Balassa Bálint Múzeum nyugalmazott igazgatója és minden Esztergom kulturális épített értékeit féltő …

SZŐCS ZOLTÁN ÍRÁSAI

  ADVENT SZÜLÖTTE: ADY   Az advent mint létállapot mindig is vonzotta Bölcs Agónt. Az, hogy délután négykor már sötét van, hogy az utcán a hideg szélben, a permetező esőben vagy a szállingózó hóban fázósan siető emberek egytől egyig mind igyekeznek minél előbb hazaérni, a meleg otthon biztonságába. És ha hazaér az adventi ember, szinte …

MISZLAI GYULA VERSEI

ÖNPORTÉ 2016. NOVEMBERÉBŐL                    Domonkos Istvánnak   Nekem szerencse van nincs (there is no). Én sokat járok utcák, én itt Budapest, kelni, feküdni, nincs otthon, én mindenhol külföldi Én külföldi Afrika, Európa, én külföldi Kína, Pennsylvania. Külföldi egész föld, minden planet. Hozzám jön néha Isten, én ilyenkor madár, …

ISMÉTLÉS – BABITSTÓL

  CIGÁNY A SIRALOMHÁZBAN   Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombitahang, mint a trombitahang katonák szomjas, cserepes ajkain. De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könny. Nem …

KŐSZEGI LAJOS: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET

A VESZPRÉMI SZENT GYÖRGY KÁPOLNA RESZAKRALIZÁLÁSA (részletek az értekezésből) Ezer éves kápolna nyomai bújnak meg a veszprémi Várban, a Szent Mihály székesegyház melletti udvarban. Az apró kápolna a korai európai kereszténység és a magyar történelem különös jelentőségű műemléke. Szellemi konfigurációja a következő névsorral írható le: Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg és Szent …

SZENTENCIÁK

HARMADPERCES KÉTSOROK DÓCZI SZÉKELY GÁBORTÓL (1) Az emberi történet már csak olyan, hogy minden kérdésről nyomul legalább két, ellentétes axióma-folyam. (2) Irtózatos hazudság mindenütt! De félig Pilátussal: hol az igazság? S ha van, Kire üt? (3) A kor, amelyben nem szabad érzést, dolgot, szembeötlőt nevezni néven, gyanítom, bármi nyájas aljasságra kész. Értünk s értem. (4) Az …

DÓCZI SZÉKELY GÁBOR VERSEI

FÉNYŰZÉSEIM (Rostand-nak, Flambeau-ért)   Teli vagyok rejtett fényűzéssel. Láthatatlan, tompa csillogással. Az élet hív, s mégis tőle vérzel. Marasztal, de nincs, ki áldomást hall. Fülelek. Honnan jön szó, az áldó? Ha rálelhetnék, bár másutt fészkel! S ha hallgatna értem zajos vádló… Teli vagyok rejtett fényűzéssel. Sorsot teregettél nagylelkűen. Magadat loptad bárgyún, míg más csal. Hitted, …

KŐSZEGI LAJOS: NE LÉGY TÁVOL

(Részletek az esszétöredékekből) Európa A tintafoltos atlasz értelmetlen kifestőkönyv, amelynek oldalait – milliárd ember felett – örökösen kiszíneztek a Nagy Kifestők. Kétezer éve itt ebben a kisebbrendűségeket kínosan leplezni igyekvő kifestőkönyvben. Európa sorsa szomorú. Történetében nincs egy nap, amikor összetartozott volna. A történet összetört, széttépett, szétszabdalt teste. Csatamező és tömegsír, érdekek és függőségek fosztogatta bölcsőtáj. …

Smikál György versei

ADVENTI SZONETT   Borzas kéz fésülte át a kertet. Titkon, egyik éjjel, hallgatag. Reggelre már minden zúzmarás lett. Dértől szikrás, ólmos, mint a fagy. Szürke volt az ég mint galamb tolla. Vattaként terült a táj fölé. Nem volt Napja, sem megsápadt Holdja. Fosztottan zihált  ház mögé. Jégkristályok hosszú útra keltek. Hulltak alá mint megannyi pont. …

KARÁCSONYI ÁLDÁS

KARÁCSONY   Ha épp kisded a kortalan Isten, mindegy! Szelíd jel a karácsony, vond oda szived. Öröktől fogva születik, akit várunk. Nem szűk négy hét ez az advent. S szinte ráunt az ember az élethossznyi tört reményre… S e sok szürkeségbe a fény hogy beférne… Hát űzzük a torpanást, bút, remény-hiányt. S hagyjuk, hogy átjárjon …