Jelen szám szerzői

Székely Dezső (1936, Bükkaranyos) költő. A kortárs költészet kiemelkedő képviselője. Legutóbbi kötete: Ahol a tücsök éjszakázik Szőcs Zoltán (1951, Nagybánhegyes) író, költő, esszéista, irodalomtörténész. A Havi Magyar Fórum szerkesztője 1993-tól 2011-ig. Legutóbbi kötete: Képaláírások, 2016 Smikál György (1961, Budapest) költő, közgazdász, szoftverfejlesztő. Első kötete: Irgalmad útjain, 2016 Dóczi Székely Gábor (1961, Budapest) költő, kántor, jogász. Jelenleg jogtanácsosként …

Lectori salutem

Új folyóirat a világhálón? A kísérletek és megvalósulások közé egy újabb próbálkozás? Nem. Nem kísérlet, nem próbálkozás és nem is maga a megvalósultság. Kezdet. Az örök emberi jelenség: újra és újra valaminek a megkezdése. Mely persze legtöbbször folytatás csupán. S a folytatás akár több, mint a nyers kezdet. Emberléptékűbb. Egyszerűen művek olvashatóvá, láthatóvá tétele. Műveké, …

Székely Dezső versei

SZÉKELY DEZSŐ VERSEI ELÉ  Székely Dezső, aki – a régi barátnak, Szőcs Zoltánnak  laudációját megismételve: „korunk legjelentősebb lírikusa, hiszen a legszebb verseket írja” – a test megfogyott erejével, de a lélek töretlen szárnyalása által – kész volt arra, hogy hívásunkra verseivel megtisztelje induló lapunkat. E tény igazi öröm számunkra és ehelyütt is kifejezzük hálánkat bizalmáért, egyúttal …

Szőcs Zoltán írásai

SZŐCS ZOLTÁN ÍRÁSAI ELÉ  Szőcs Zoltán napjaink meghatározó, páratlan esszéistája. Az igazi alkotó nem a közönségnek ír, hanem mindenek előtt a Teremtőnek. Szőcs Zoltán nap mint nap rója a betűket és ujja alatt az igazi értelmiségi által félre nem tehető művek születnek, melyek a követendő irányt jelzik. Amint jó fél évszázada hívatottak erre Hamvas Béla …

Smikál György versei

TEMPLOM, KAPU, KÖVEK Eleven múlt lüktet a kőben, hűs boltozatban szent pillanat, mikor alatta elmenőben áldást oszt egy kéz és rád mutat. Imák hangja suttog a kőben ősrégi, misztikus titkokat. Csuhás zarándok suhan éppen, ősprocesszióból itt maradt. Rád figyel, tömjénfelhőben szól gótívekbe bújt zsoltárhangon, mesél egykor volt századokról. Megszólít, ha belépsz, a templom. Élő kőben …

A déli kapu

A románkori templomok déli homlokzatán látható egy különös kapu. Többnyire díszes, ékes, pompázatos építészeti elemekből áll és ez a sajátságos porta nemcsak a déli homlokzatnak, de magának az egész templomnak is az egyik legszebb, ha nem legszebb részét alkotja. Kialakításának, a díszítőelemek kiképzésének, elhelyezésének, az ékesség fokának persze számos változata létezik a nemesen egyszerűtől a …

Dóczi Székely Gábor versei

DÉLI KAPU Keletről napfürösztve áll a szentély. A toronynak nyugatról majd búcsút int, De délről a kitárt kapun át benn él Hajóban a fény, sugárzó naprubint. Vonzásod hatalmában földi személy, Kit a szépség, ha átlépett, megsuhint. A lelkeken végigborzong a szent kéj, S e Házban viseled csak el a bút s kínt. A föltámadásnak kapuja …